Budgetbeheer

Budgetbeheer is het door ons laten verzorgen van uw inkomsten en uitgaven. In overleg met u wordt een budgetplan gemaakt dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Een budgetplan is een plan waarin de gemaakte afspraken vastgelegd worden. Gedurende de periode dat u bij ons in het budget-beheer zit, zullen al uw inkomsten onder ons beheer komen. Hiervan worden automatisch de vaste lasten betaald en ontvangt u wekelijks leefgeld. Hierdoor zullen er in principe geen nieuwe schulden ontstaan. Indien mogelijk wordt er een bedrag gereserveerd om te sparen. Er zijn diverse redenen waarom het noodzakelijk kan zijn om bij ons in budgetbeheer te komen. De schuldeisers zullen makkelijker medewerking verlenen omdat uw inkomen dan bij ons binnenkomt. Daarnaast weet u zeker dat u elke week het afgesproken bedrag aan huishoudgeld krijgt (mits de inkomsten op de gestelde termijn bij ons binnen zijn gekomen). Dit zorgt er over het algemeen voor dat er een stabiele situatie voor u wordt gecreëerd. Het is van belang dat er rekening wordt gehouden met een aantal vaste lasten. Huur of hypotheek; moet u altijd betalen, doet u dit niet dan raakt u uw huis kwijt, u staat op straat. Energie; (gas, licht en water), moet u altijd betalen, doet u dit niet dan wordt u afgesloten. Huishoudgeld; heeft u nodig om gezond te blijven, alleenstaande minimaal 45 euro per week, per volgend gezinslid minimaal 11 euro per week.